Loading...
30.9.09

A morte entendida polo ollo

Poñerlle título a esta entrada resultoume un tanto complicado. Buscar unha frase que recolla a idea completa do que eu vexo neste libro non resulta doado. O ollo, a vista como sentido a través do que un pode chegar a comprender con maior facilidade un concepto en toda a súa estensión, como elemento facilitador da comprensión da vida.
A morte é un motivo recurrente na literatura infantil. De feito, se hoxe non se escribise un só libro sobre este tema, teríamos historias de sobra para contarlles aos nosos fillos e familiarizalos co suceso máis doloroso e máis inevitable do ser humano. De todos os xeitos, nos últimos anos téñense escrito algúns libros destacables que teñen como núcleo este tema. Uns trátano desde un concepto máis filosófico, alonxándose para situalo no plano do algo natural e evitar dramatismos. Outros con certa ironía e unha dose esencial de humor, negro si, para alonxalo da identificación afectiva co protagonista.
Títulos esenciais como Una casa para el abuelo, Premio Nacional de Ilustración 2006, e Como todo lo que nace son bos exemplos do que acabamos de dicir e dúas lecturas moi recomendables, non para familiarizar coa morte senón porque ambos os dous son libros que merecen a lectura tanto literaria como gráfica.
Acabo de ler un libro dun autor francés chamado Bruno Gibert, publicado en español por Los cuatro azules que trata deste delicado tema. A orixinalidade deste título non está no tratamento literario, que se asemella a outros, senón no gráfico. A sinalética convértese nun excelente elemento reforzador da mensaxe que o narrador quere enviarlles aos lectores. Un sinal de velocidade limitada, un anuncio da presencia de peóns, unha dirección prohibida, un sinal de ascensor igual á de calquera edificio público sérvenlle a Gibert para convertir este título nun libro singular. Lonxe dos fogos artificais desas ilustracións que deslumbran e apagan o texto, a obra de Bruno Gibert ten unha unicidade, unha envexable sinxeleza que o converten nun eficaz instrumento ao servizo da narración.


La muerte entendida desde el ojo

Darle título a esta entrada me ha resultado un tanto complicado. Buscar una frase que recoja la idea completa de que lo que veo en este libro non resulta fácil.. El ojo, la vista como sentido a través del que uno puede llegar a comprender con más facilidad un concepto en toda su extensión, como elemento facilitador de la comprensión de los misterios de la vida.

A muerte es un motivo recurrente en la literatura infantil. De hecho, si hoy no se escribiese un solo libro sobre este tema tendríamos historias de sobra para contar y para familiarizar a nuestros hijos con el suceso más inevitable y doloroso del ser humano. De todas formas en los últimos años se han escrito algunos libros destacables que tienen como núcleo este tema. Unos lo tratan como un concepto filosófico, alejándolo del plano del lector para situarlo en el plano de los procesos naturales. Otros con cierta ironía y una dosis esencial de humor, - negro, sí- para alejarlo de la identificación afectiva con el protagonista y evitar dramatismos.
Títulos esenciales como Una casa para el abuelo, Premio Nacional de Ilustración 2006, y Como todo lo que nace son buenos ejemplos de lo que acabamos de decir y dos lecturas muy recomendables, no para familiarizar con la muerte, sino porque son libros que merecen lectura, literaria y gráficamente.
Acabo de leer un libro de un autor francés llamado Bruno Gibert, publicado en español por Los cuatro azules que trata este delicado tema.
La originalidad de este título no está en el tratamiento literario, que se parece a otros, sino en lo gráfico. La señalética se convierte en un excelente elemento reforzador del mensaje que el narrador quiere enviarles a los lectores. Una seña de l velocidad limitada, un anunica de presencia de peatones, una dirección prohibida, una señal de ascensor igual a la que podemos encontrar en cualquier edificio público le sirven a Gibert para convertir Paraiso en un libro singular. Lejos de los fuegos artificiales de esas ilustraciones que deslumbran y apagan el texto, la obra de Bruno Gibert tiene una unicidad, una envidiable sencillez que lo convierten en un eficaz instrumento al servicio de la narración.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
TOP