Loading...
30.5.09

Novos rostros...

Recentemente, o suplemento literario dun xornal madrileño publicou a súa lista de autores novos da literatura xuvenil en España. Entre eles autores que levan máis de dezaseis anos de carreira como Patxi Zubizarreta; Daniel Nesquens, Pablo Albo, José Luis Agreda, Luz Álvarez, Gabriel García Oro, David Lozano, Joaquín Londáiz, César Fernández e Teresa Giménez.
O xornalista, crítico ou o que sexa destaca dalgún deles que é admirador de J. K Rowling, se non é quen de destacar outra cualidade do escritor máis alá desa pouca cousa é.
Quizais o máis interesante sexa o que Blanca Álvarez di no referente a que bota en falla a opinión de bos críticos que axuden a discernir. Un apuntamento moi acertado porque ese é un dos males da literatura infantil e xuvenil. Hai apenas unha semana que falaba cun amigo sobre o que se lía nas aulas de secundaria, e non me sabía definir con claridade por onde ían os tiros, uns optaban por propoñerlles lecturas de tipo xuvenil, pero outros eran máis partidarios que o alumnado de 3º da ESO lea o Lazarillo de Tormes porque todo o demais son patochadas rebaixadas de consideración. Poño a cabeza fría e penso na idoneidade ou non dese tipo de elecións. Alumnos con dificultades para expresarse e comprender textos escritos con linguaxe contemporánea, imposibilidade por horario de acompañalos na lectura deses libros, reflexión sobre se o estudo da historia da literatura debe ir acompañada sempre de textos completos, se o traxecto correcto para o seu estudo é partindo do máis lonxano no tempo para chegar ao contemporáneo ou viceversa... Creei a miña opinión e decido defendela.
Pero volvendo á tal lista, púxenme a pensar sobre ela e pregúntome, faltará alguén? Sobrará algún? Hai autores cos que comparto o gusto polo que len e admiro algunhas das cousas que escribiron. Zubizarreta xa o leu todo, pois traduciu as Mil e unha noites ao eusquera e nese libro están todas as historias que un poida ler e escribir. Coñezo unha parte da súa obra desque hai dezasete anos alguén me puxo nas mans un libro seu publicado por Erein e que alguén fixera unha versión ao galego.
Quizais non sexa un bo remate para a entrada, pero é mellor que cada un saque as súas conclusións.

Nuevos rostros...
Recientemente, el suplemento literario de un periódico madrileño publicó su lista de nuevos autores de la literatura juvenil en España. Entre ellos hay autores que llevan más de dieciséis años de carrera como Patxi Zubizarreta; Daniel Nesquens, Pablo Albo, José Luis Agreda, Luz Álvarez, Gabriel García Oro, David Lozano, Joaquín Londáiz, César Fernández y Teresa Giménez.
El periodista, crítico o lo que sea destaca de alguno de ellos que es admirador de J. K Rowling, poca cosa si no ha encontrado nada mejor que decir de él. De lo más interesante lo que dice Blanca Álvarez en lo referente a que echa en falta la opinión de buenos críticos que ayuden a discernir. Un apunte muy acertado porque es uno de los males de la literatura infantil y juvenil.
Hace apenas una semana que hablaba con un amigo sobre lo que se manda leer en las aulas de secundaria. No sabía muy bien que decirme, no era capaz de definir claramente por donde van los tiros entre el profesorado; unos optaban por proponer lecturas de novela juvenil, pero otros eran más partidarios de que el alumnado de ·º de ESO lea el Lazarillo de Tormes porque todo lo demás eran patochadas y rebajas de nivel. Enfrío la cabeza y pienso en la idoneidad o no de ese tipo de elección. Alumnos con dificultades para expresarse y comprender textos escritos con lenguaje contemporáneo, imposibilidad de robar parte del horario en acompañarlos en esas lecturas, reflexión sobre si el estudio de la historia de la literatura debe conllevar siempre la lectura de obras completas o ser una invitación a su descubrimiento, si el trayecto correcto es aquel que va desde el pasado más lejano al próximo o viceversa.. Creo mi opinión y decido defenderla.
Pero volvamos a la lista, me pongo a pensar sobre ella y me preguntó, ¿faltará alguien? ¿Sobra alguno? Hay autores con los que comparto el gusto por lo que leen y admiro algunas de las cosas que han escrito. Zubizarreta ya lo ha leido todo, puesto que ha sido el traductor de las Mil y una noches al euskera y en ese libro ya está todo cuanto puede leerse y escribirse. Conozco parte de súa obra desde que cayó en mis manos un libro suyo que había publicado Erein y que alguien había hecho una versión en gallego para andar por casa.
Quizás no sea un buen final para la entrada pero prefiero que cada lector saque sus conclusiones.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
TOP