Loading...
22.12.08

Ideas ordenadas


Acabo de saber que Antonio Rubio está para sacar un novo libro. Este autor que non prodiga moito
as súas aparicións, é sen embargo o autor dunha serie de cinco libros que ao meu entender son absolutamente novidosos. Falo da serie Do berce á lúa, Kalandraka, a primeira achega novedosa da poesía aos máis pequenos, libros pensados para seren compartidos co adulto que marca a pauta. Nestes libros está contido todo canto de poética hai no mundo dos máis pequenos: ritmo, melopea, repetición, anáforas e sustantivos. Sustantivos para irse facendo co mundo que os rodea. Libros nos que a voz e o dedo do adulto establecen o ritmo da lectura e onde a ilustración marca o que se debe ler. Un autor que coñece perfectamente a quen se dirixe e evita desarmar os elementos que utiliza para que sexan recoñecibles polo lector. Proceso semellante ao que seguiu Óscar Villán na ilustración, grazas ao seu traballo o prelector pode ler sen esforzo as palabras que repetidas en voz alta lle fan recoñecer o eco e a rima, o ritmo e os silencios.
Outro libro destacado é Versos vegetales, onde fai un percorrido polas diferentes estructuras poéticas e estilos, que poden ir desde o nonsense aos ecos da xeración do 27.
Agora, Antonio Rubio apoiase na súa experiencia como educador e no seu traballo coa poesía popular castellana para realizar un volume onde une a unha fundamentación teórica os exemplos que ilustran os diferentes recursos existentes na literatura transmitida oralmente.
IDEAS ORDENADAS
Acaban de enterarme de que Antonio Rubio está a punto de sacar un nuevo libro. Este autor que no se prodiga mucho, es sin embargo el autor de una serie de cinco libros que son, a mi entender, de lo más interesante y novedoso que se ha sacado en los últimos años en el terreno de la poesía para niños, especialmente en un sector tan complejo como es el de los preescolares. Me refiero a la serie De la Cuna a la luna de la editorial Kalandraka. Estos libros, pensados para que el niño los comparta con el adulto. En estos libros se contiene todo cuanto de poética encierra el mundo para los niños: ritmo, melopea, repetición, anáforas y sustantivos. Sustantivos para hacerse con el mundo que les rodea. Libros en los que la voz y el dedo adultos establecen el ritmo y el tono de la lectura, y la ilustración, lo que se debe leer.
Un autor que conoce perfectamente a quien se dirige y evita descomponer aquello de lo que habla para que sea reconocible por el lector. Proceso paralelo al que siguió Óscar Villán en la ilustración, su trabajo claro y conciso posibilita la lectura las palabras que repetidas en voz alta lhacen reconocible el eco, la rima, el ritmo y los silencios. Autor también de otro libro destacado que lleva por título Versos vegetales, dónde hace un recorrido por las diferentes estructuras poéticas y estilos, que van desde el nonsense a los ecos de la generación del 27. Ahora, Antonio Rubio se apoya en su experiencia como maestro y en su trabajo con la poesía tradicional castellana para realizar un volumen en el que une la fundamentación teórica y los ejemplos que ilustran los diferentes recursos existentes en la literatura transmitida oralmente.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
TOP