Loading...
10.11.08

Historia de la resurrección del papagayo


Los libros del Zorro Rojo publica este relato de Eduardo Galeano basado nunha lenda do Brasil.
As ilustracións de Antonio Santos, magníficas. A partir de pequenas esculturas de madeira este ilustrador que xa nos sorprendera coa limpeza e claridade do libro Zoo Y con la cebra que pasó, que publicara en Sinsentido, que tiña o gran defecto de non ofrecer a cor, e despois coas historias de Pancho que publicara Kalandraka, se ben neste caso cunha segunda parte, que se adiviñaba na forma de rematarse o primeiro libro do pequeno elefante.
Antonio Santos forma parte dun círculo de artistas que van máis alá da ilustración e que adoptan un estilo que ten unha mistura de arte, deseño e ilustración. Arte, pola súa formación, pola súa vocación e porque, afortunamadamente, non poden afastarse da escultura; deseño porque cando conciben os libros no seu conxunto, como soporte e contido; e ilustración porque se adiviña a súa osadía como lectores das historias que deben ilustrar. Persoas como Antonio Santos, Isidro Ferrer danlle unhanova dimensión á ilustración e proporcionan un pracer aos que abrimos os seus libros.

No caso de Ferrer, resulta de interese os realizados para a tenda de xoguetes Imaginarium. O seu uso didáctico é extraordinario tanto nas escolas como na casa. Darnos modelos de creacións plásticas empregando elementos como pedras son unha gran experiencia para aqueles que nos consideramos pouco dotados para expresarnos graficamente.
HISTORIA DE LA RESURRECCIÓN DEL PAPAGAYO


Los libros del Zorro Rojo publica este relato de Eduardo Galeano basado en una leyenda de Brasil. Si el deleite de leer las recreaciones de Galeano es suficiente recompensa para cualquier lector que aprecie el delicado sintetismo poético de Galeano, disfrutar las magníficas ilustraciones de Antonio Santos. Este ilustrador ya nos había sorprendido con aquel librito que contaba la historia de una cebra que editó Sinsentido. A partir de pequeñas esculturas de madeia este ilustrador que ya nos había sorprendido con la limpieza y la claridad del libro Zoo Y con la cebra que pasó, que había publicado en Sinsentido, que tenía el gran defecto de no ofrecer color, y posteriormente con las historias de Pancho que publicó Kalandraka, si bien en este caso con una segunda parte que se adivinaba en el final del primer libro del pequeño elefante.
Antonio Santos forma parte de un círculo de artistas que van más allá de la ilustración y que adoptan un estilo que es una mezcla de arte, diseño e ilustración. Arte, por su formación, por su vocación y porque, afortunamadamente, no pueden apartarse de la escultura; diseño porque conciben los libros en su conjunto, como soporte y como contenido; e ilustración porque se adivina su osadía como lectores de las historias que deben ilustrar. Personas como Antonio Santos, Isidro Ferrer aportan una nueva dimensión a la ilustración y nos proporcionan un enorme placer a todos cuántos abrimos sus libros.
En el caso de Ferrer, resulta de interés los realizados para la red de tiendas de Imaginarium. su potencial didáctico es extraordinario tanto en la escuela como en casa. Darnos modelos para la creación plástica utilizando elementos como piedras son una gran experiencia para aquellos que nos consideramos poco dotados para expresarnos gráficamente.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
TOP