Loading...
10.9.08

Sementar lectores

O ministerio de educación da Arxentina acaba de lanzar un programa de lectura en voz alta que se aplicará a todas as escolas do pais. Todas os centros de ensino primario, secundario e de adultos recibirá un caderno de estratexias e suxestións. A nova recóllese no último número de Babar.
A idea parte da necesidade de que os mestres se convirtan en modelos de lectura para o alumnado. O tempo que se ocupará na actividade será de quince minutos diarios.
Nalgunhas escolas de Galicia xa se está aplicando un modelo semellante a este, sendo un tempo de silencio e lectura compartida por todo o persoal dos centros escolares. Xeralizar estas iniciativas é algo moi importante; a lectura require silencio, hábito e esforzo. O primeiro é cada día máis difícil de atopar nas casas, polo que haberá que proporcionarlles a posibilidade nas escolas. Hai que deixar sementes, algunhas comeranas cabuxas e ratos, outras florecerán.


SEMILLAS DE LECTURA

El ministerio de educación de Argentina acaba de lanzar un programa de lectura en voz alta que se aplicará en todas las escuelas del país. Todos los centros de enseñanza primaria, secundaria y de adultos recibirán un
cuaderno de estrategias y sugerencias. La noticia se recoge en el último número de Babar.
La idea parte de la necesidad de que los educadores se conviertan en modelos de lectura para el alumnado. Esta actividad ocupará un tiempo diario de 15 minutos.
En algunos colegios de Galicia ya se está aplicando un modelo parecido a éste, siendo un tiempo de silencio y lectura compartida por todo el personal del centro. Generalizar estas iniciativas es algo importante; la lectura requiere silencio, hábito y esfuerzo. Lo primero es cada día máis difícil de encontrar en las casas, por lo que habrá que proporcionarles la posibilidad en las escuelas. Hay que dejar semillas, algunas se las comerán las cabras y los ratones, pero otras, sin duda, florecerán.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
TOP