Loading...
8.7.08

Escritores comprometidos

Di Francisco Brines que na escritura ás veces nos damos a coñecer e ás veces facémonos máis difusos para que non nos recoñezan. Entre os escritores hainos que din non comprometerse (decote comprometidos na dereita). Andrés Ibáñez di que o escritor comprometido errou de profesión, que debería fundar unha ONG ou facerse político.
No suposto de que houbese persoas sen dimensión política, nunca serían os escritores. Todo, e máis aínda o público, é susceptible de ser utilizado, un mesmo emprega a súa propia obra aínda que sexa para dicir que os escritores comprometidos non son tales ou non son escritores.
Parece que os intelectuais, síntoo polos que lles moleste esta definición, andan un pouco descolocados e teñen a imperiosa necesidade de colocarse, aínda que sexa no sitio equivocado.


ESCRITORES COMPROMETIDOS


Dice Francisco Brines que en la escritura unas veces nos damos a conocer y otras nos hacemos más difusos para que no nos reconozcan. Entre los escritores hay los que dicen no comprometerse (casi siempre están comprometidos con la derecha). La derecha siempre ha sido muy comprometida pero siempre lo ha mantenido oculto. Andres Ibáñez dice que el escritor comprometido se equivocó de profesión, que debería dundar una ONG o hacerse político.
En el supuesto de que hubiese personas sin dimensión política, nunca serían los escritores. Todo, más lo público, es susceptible de ser utilizado, uno mismo utiliza su propia obra aunque sea para decir que los escritores comprometidos no son tales o no son escritores.
Parece que los intelectuales, a algunos molestara el término, andan un poco cescolocados y tienen tal necesidad de encontrar un sitio que se colocan aunque sea en el sitio equivocado.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
TOP