Loading...
20.5.08

Autores clásicos

Sei que o término clásico é moi controvertido cando se fala da literatura infantil. Hai quen di que o primeiro clásico é o Orbis Pictus, outros négano. Hai quen acepta que Bartolozzi é un clásico da ilustración española, ou Elena Fortún da escritura grazas a Celia ou Joana Spyri o é na literatura suíza por Heidi. Fronte a estes, hainos que din que falta que o tempo dictamine e decante o pouso para acneptalos como tales.
A min si que me gusta falar de clásicos, sen que me estea a referir exclusivamente aos libros publicados hai moitos anos, senón aos que cumprindo con esa condición, seguen a ser lidos, que marcaron unha época e un estilo. Penso en María Teresa León e Rosafría, patinadora de la luna, onde un pode atopar coñecemento da vida infantil, técnica e precisión literarias, a presenza da vida. A literatura infantil en España é quizais demasiado recente e cuns condicionantes históricos moi determinantes que racharon a súa evolución e estableceron unha paréntese temporal. Penso por exemplo no que supón a situación de marxinación real do galego, catalán, éuscaro ou o bable e da ruptura cultural que supuxo o franquismo. Ao igual que representou unha ruptura co novo e vigoroso espertar que supuxo a política cultural e educativa da II República Española. Pero se ollamos o que sucede noutros lugares, atopamos libros que se veñen reeditando desde hai sesenta anos; en casos, incluso desde hai máis tempo. Quizais en España non se poida falar de clásicos, pero nos Estados Unidos este e outros libros de Peter Newell son uns clásicos que se seguen publicando. En España publicouse The slant book, O libro inclinado. Newell é un autor que xoga co nonsense, o disparate, e uns debuxos cheos de humor e cores planas.Esta ilustración pertence ao libro titulado Topsys and turvys, un libro orixinal no que a ilusión óptica é o núcleo do libro, pois permite unha dobre lectura ao xirar o libro 180 graos sobre o eixe horizontal.


The rocket book
, O libro do foguete, seguimos a traxectoria dun foguete lanzado accidentalmente que vai causando estropicios alá por onde pasa e creando situacións nas que o sorriso aparece inevitablemente no lector. Hai outro libro moi semellante a este no que o causante das situacións é unha bala.Margaret Wise é outro clásico infantil. Goodnight Moon é un dos seus libros máis coñecidos. Para os que teñades curiosidade en coñecelo e non poidades facelo en inglés, hai unha versión en español publicada por Scholastic.AUTORES CLÁSICOS
Sé que el término clásico es nuy controvertido cuando hablamos de literatura infantil. Los hay que dicen que el clásico es el Orbis Picutus, otros lo niegan. Hay quien acepta que Bartolozzi es un clásico de la ilustración española, o Elena Fortún de la escritura merced a Celia o Joana Spyri en la literatura suiza gracias a Heidi. Frente a estos, hay quien piensa que todavía falta que el tiempo dictamine y decante el poso para aceptarlos como tales. A mi me gusta hablar de clásicos, sin que me refiera con ello exclusivamente a los libros publicados hace muchos años, sino más bien a los que cumpliendo esa condición siguen siendo leídos, a los que han marcado una época y un estilo. Pienso en María Teresa León y su Rosfría patinadora de la luna, en el que uno puede encontrar conocimiento de la vida infantil, técnica y precisión literaria. En resumen, la presencia de la vida en sus páginas La literatura infantil en España es quizás demasiado reciente y con unos condicionantes históricos muy determinantes que ha roto su evolución y establecieron un paréntesis temporal. Pienso en lo que ha supuesto la marginación real del gallego, catalán, euskera o bable, y de la ruptura cultural que ha supuesto el franquismo. Al igual que ha significado en otro ámbito, una ruptura con el nuevo y vigoroso despertar que significó la política cultural y educativa de la II República Española. Pero si vemos lo que sucede en otros lugares, nos encontramos con libros que se redditan una y otra vez, esos libros que padres que los han leído en su infancia, deciden regalar a sus hijos para compartir un trocito de su ser olvidado de niños. Son esos libros que se siguen reeditando sesenta años después de su primera edición. Y en casos desde hace más tiempo.
En los Estados Unidos éste y otros libros de Peter Newell son clásicos. En España se ha publicado The slant book, El libro inclinado. Newell es un autor que juega con la paradoja de hacer parecer real lo imposible, el disparate, con unos dibujos llenos de humor y colores planos.Esta ilustración pertenece al libro titulado Topsys and turvys, un libro original en el que la ilusión óptica es el núcleo, puesto que permite una doble lectura de la imagen al girarla 180 grados sobre el eje horizontal.

The rocket book, El libro del cohete, seguimos la trayectoria de un ingenio lanzado accidentalmente que va causando estropicios allá por donde pasa y creando situaciones en las que la sonrisa aparece inevitablemente en el lector
nas que o sorriso aparece inevitablemente no lector. Hay otro libro muy similar a éste en el que el causante de las situaciones es una bala.


Margaret Wise es otro clásico infantil. Goodnight Moon es uno de sus libros más conocidos. Para los que tengáis curiosidad en conocerlo y no podáis hacerlo en inglés, hay una versión en castellano publicada por Scholastic.


0 comentarios:

Publicar un comentario

 
TOP