Loading...
8.5.08

As estructuras e a rede

Cada día me parecen máis interesantes as estructuras narrativas dos libros, síntome atraído por ver se responden á tradición, e os temas á realidade actual. Se os símbolos teñen o mesmo valor, se os lobos representan o terror ao descoñecido ou se é necesario atopar outros. Tamén ocupo os pensamentos en buscar as diferenzas entre a literatura infantil actual e a que se escribía hai cincuenta, sesenta ou setenta anos. Este camiño é apaixoante porque atopas tesouros que descoñecías; algún día falarei deles. Pero nestes descubrimentos sempre hai unha trampa. A miña fonte de información fundamental é internet, e sempre son as mesmas linguas, as mesmas literaturas as que aparecen, e un debe repetirse continuamente para non crear falsas ideas, que hai outras culturas que non teñen a presenza que ten o inglés, o francés ou o alemán na rede.
Poder
coñecer libros como Noodle, de Munro Leaf, o mesmo de Ferdinando el toro, un libro precioso e pouco coñecido. Descubrir The Carrot seed, A semente da cenoura, de Ruth Krauss ou coñecer o traballo de Solobodkina é algo que internet nos pon a man, impensable hai ben pouco tempo. Xa o dicía a zarzuela, la ciencia avanza que es una barbaridad.Cada día me parecen más interesantes las estructuras narrativas de los libros; me siento atraído por pensar si responden a los estereotipos tradicionales, y los temas, a la realidad actual. Si los símbolos tienen el mismo valor, si los lobos siguen representando el miedo de lo desconocido, o si por el contrario es necesario encontrar otros. También ocupo los pensamientos en buscar las diferencias entre la literatura infantil actual y la que se escribía hace cincuenta, sesenta o setenta años. Este camino es apasionante porque uno se encuentra con tesoros que desconocía; algún día hablaré de algunos. Pero en este descubrimiento hay siempre una trampa. Mi fuente de información es fundamentalmente internet,y siempre son las mismas lenguas, las mismas literaturas que aparecen una y otra vez. Y forzosamente hay que hacer un ejercicio para recordar que hay más; que hay culturas, literaturas, lenguas, que no tienen presencia en internet, que no tienen el peso que inglés, francés o alemán tienen en la red.
Poder conocer libros como Noodle, de Munro Leaf,
el autor de Ferdinando el toro, un libro precioso y poco conocido. Descubrir The Carrot seed, La semilla de la zanahoria, de Ruth Krauss o conocer el trabajo de Esphyr slobodkina en la distancia, es algo que solo es posible gracias a internet. Como decía la zarzuela, hoy la ciencia avanza que es una barbaridad.


0 comentarios:

Publicar un comentario

 
TOP